BELL SCHEDULES

REGULAR SCHEDULE 

Schedule A
8th Grade

 Schedule B
6th/7th Grade

Period 1 7:55  – 8:49 54 min Period 1 7:55 – 8:49 54 min
Period 2 8:53 – 9:55 62 min Period 2 8:53 – 9:55 62 min
SNACK 9:55 –10:11 16 min SNACK 9:55 – 10:11 16 min
Period 3 10:15-11:09 54 min Period 3 10:15 – 11:09 54 min
LUNCH 11:09-11:39 30 min Period 4 11:13 -12:07 54 min
Period 4 11:43–12:37 54 min LUNCH 12:07 – 12:37 30 min
Period 5 12:41 – 1:35 54 min Period 5 12:41 – 1:35 54 min
BREAK 1:35 – 1:40   5 min BREAK 1:35 –  1:40   5 min
Period 6 1:44 – 2:38 54 min Period 6 1:44 –  2:38 54 min

  

 

EARLY RELEASE DAY SCHEDULE (WEDNESDAYS)

Period 1

7:55  –   8:32

(37 min.)
Period 2

8:36  –   9:21

(45 min.)
SNACK

9:21  –   9:37

(16 min.)
Period 3

9:41  –10:18

(37 min.)
Period 4

10:22  –10:59

(37 min.)
Period 5

11:03  –11:40

(37 min.)
LUNCH

11:40  –12:10

(30 min.)
Period 6

12:14  –12:51

(37 min.)

MINIMUM DAY SCHEDULE

Period 1

7:55  –   8:33

38 min

Period 2

8:37  –   9:21

44 min

Period 3

9:25  – 10:03

38 min

SNACK

10:03  – 10:18

15 min

Period 4

10:22  – 11:00

38 min

Period 5

11:04  – 11:42

38 min

Period 6

11:46  – 12:24

38 min

 

EARLY RELEASE AND ASSEMBLY SCHEDULE (SELECT WEDNESDAYS)

Period 1

7:55  –   8:23

28 min

Period 2

8:27  –   9:01

34 min

ASSEMBLY

9:01  –   9:56

55 min

SNACK

9:56  – 10:13

17 min

Period 3

10:17  – 10:45

28 min

Period 4

10:49  – 11:17

28 min

Period 5

11:21  – 11:49

28 min

LUNCH

11:49  – 12:19

30 min

Period 6

12:23  – 12:51

28 min